ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

TIỀN MÃ HÓA

Thống kê lượng Bột ngọt người Việt sử dụng từ năm 2010 đến 2016

9/13/2017 09:21:00 SA
Dưới đây chúng tôi xin phép được giới thiệu bảng thống kê lượng Bột ngọt người Việt sử dụng ( Kg/ Người / Năm ) từ năm 2010 đến năm 2016 của tổng cục thống kê, cụ thể như sau:

Thống kê lượng Bột ngọt người Việt sử dụng từ năm 2010 đến 2016